Energinis auditas

Pastato energinis auditas

Energinis auditas – tai visapusiškas objekto esamos būklės natūrinis patikrinimas ir gautų rezultatų įvertinimas energijos panaudojimo požiūriu, o taip pat ekonomiškai ir ekologiškai pagrįstų bei socialiai priimtinų organizacinių – techninių priemonių įdiegimo pasiūlymai norint sumažinti objekto energetines sąnaudas. Pastato energijos vartojimo auditas atliekamas pagal patvirtintas metodikas.

Energinio audito tikslas yra suteikti užsakovui techninę pagalbą patikrinant ir įvertinant objektą energetiniu požiūriu bei pateikti problemų techninius sprendimo variantus, įgalinančius sumažinti objekto energines sąnaudas.

Energinis auditas (energijos vartojimo auditas) rengiamas, siekiant gauti finansinę paramą iš ES struktūrinių fondų, specialių valstybės finansavimo programų, orientuotų į energijos vartojimo efektyvumo didinimą.

Pastatų energinio audito paslauga tai:

 • objekto fotofiksacija, apžiūra ir sudėtingumo įvertinimas;
 • energiniam auditui reikalingos informacijos ir duomenų surinkimas;
 • natūriniai laboratoriniai matavimai ir tyrimai;
 • pastatų inžinerinės įrangos ir apskaitos sistemų stebėsena (monitoringas) prieš modernizavimą;
 • rekonstrukcijos, atnaujinimo ar modernizavimo galimybių ir priemonių pristatymas;
 • pastato energinio audito prieš modernizavimą ataskaitos parengimas;
 • natūriniai laboratoriniai matavimai ir tyrimai po modernizavimo;
 • pastato, inžinerinės įrangos ir apskaitos sistemų stebėsena (monitoringas) po modernizavimo;
 • duomenų analizė, auditavimas po modernizavimo;
 • pastato energinio audito po modernizavimo ataskaitos parengimas;
 • galutinė energinio audito ataskaita apie pasiektus rezultatus.