Pateiktas projektas „PENS ekspertų asociacijos mobilumo ir gebėjimų stiprinimas, tinklo plėtimas“

2009 m. ESF pateiktas projektas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-020PENS ekspertų asociacijos mobilumo ir gebėjimų stiprinimas, tinklo plėtimas“

Santrumpa

Pagal ES direktyvos 2002/91/EB reikalavimus, 2005 m. gruodžio 20 d. buvo patvirtintas STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“, užtikrinantis ES direktyvos 86/106 EEC 6 esminį statinio reikalavimą – energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 2007 m. įsteigta „Pastatų sertifikavimo ekspertų asociacija“ vienija ekspertus iš visos Lietuvos, dirbančius įvairiose įmonėse, įstaigose, institutuose, universitetuose. Atestuoti specialistai turi skirtingas darbinės ir praktinės veiklos patirtis, todėl šio projekto esmė yra: 1) suvienodinti ir sustiprinti asociacijos narių gebėjimus tyrimų, verslo, profesinėje ir visuomeninėje veikloje; 2) išplėsti specialistų bendradarbiavimo tinklą Lietuvoje ir ES; 3) efektyviai informuoti visuomenę apie sertifikavimo privalomumą ir vykdomą projektą. Planuojami pasiekti rezultatai įgyvendinus projektą: 1) sukurtas internetinis puslapis su naujausia informacija bei skaičiavimų pavyzdžiais ir moduliais, informuojantis visuomenę apie sertifikavimą ir jo privalomumą, pateikiantis naujausią informaciją specialistams bei informuojantis apie asociacijos dalyvavimą projekte, projekto rezultatus; 2) suorganizuoti pastatų sertifikavimo specialistams mokymai, kelionės į tarptautines parodas, konferencijas ir seminarus; 3) išplėstas tarptautinis bendradarbiavimo tinklas; Projekto pridėtinė vertė – pastatų sertifikavimo specialistų kompetencija pritrauks privačių investuotojų lėšas sprendžiant darnaus vystymo problemas, nes projekto įgyvendinimas yra tiesiogiai susijęs su LR kaip ES narės įsipareigojimais.