Planuojami pirkimai

Pastatų sertifikavimo ekspertų asociacija 2014 m. gegužės mėnesį planuoja atlikti šiuos pirkimus:

1) Mokymo paslaugų pirkimas apklausos žodžiu būdu (Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 14.9 punktas);

2) audito paslaugų pirkimas apklausos žodžiu būdu (Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 14.9 punktas).

Paskelbta 2014-05-02